login
sitemap
contact-us
นนทรมย์คลีนิก
นนทรมย์คลีนิก
Contact us
นนทรมย์คลินิก
288/7 ถนนมหิดล, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50100 โทร: 053-274084, 081-7837330

วันเวลาเปิด-ปิด คลีนิก
จันทร์ – ศุกร์ 17:00 – 19:15 น.
เสาร์ 9:00 – 11:15 น. หยุดวันอาทิตย์
โทรศัพท์ : 053-274084, 081-7837330